ریشه های سهمیه بندی و ناآرامی

به گزارش لحظه عکاسی، پس از اجرای طرح بنزینی دولت که به ناآرامی ها در کشور منجر شد، حالا نوبت به حواشی توزیع کمک معیشتی به حساب سرپرستان خانوارهای نیازمند رسیده است.

ریشه های سهمیه بندی و ناآرامی

به گزارش لحظه عکاسی دولت متعهد شده بود به 60میلیون نفر در قالب 18میلیون خانوار نیازمند، کمک مالی ماهانه اعطا کند آمارهایی هم که در این خصوص منتشر شده ارقامی نزدیک به همین را نشان می دهد؛ اما در کف جامعه بسکمک که خود را واجد شرایط دریافت کمک معیشتی می دانستند، از فهرست یارانه بگیران خط خورده اند و در سایه دیوار بی اعتمادی دولت و ملت، احتمال می دهند کاسه ای زیر نیم کاسه دولتمردان باشد و چه بسا به جای 60میلیون به 6میلیون نفر یارانه داده باشند. به گزارش لحظه عکاسی، احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز در نشستی تلاش کرد هم ساز وکار شناسایی مشمولان کمک معیشتی و حذف 24میلیون از جرگه دریافت کنندگان این یارانه را توضیح بدهد و هم دلیل نارضایتی جاماندگان و حتی ریشه ناآرامی های پس از اجرای طرح بنزینی را تشریح کند. او حذف شدن طبقه متوسط و حقوق بگیر از فهرست مشمولان یارانه بنزینی را به صورت تلویحی نشانه توسعه فقر در کشور دانست و در بروز ناآرامی های اخیر، ضعف سیستم اداری و اجرایی کشور را نیز در کنار پیچیدگی های سیاست و توطئه های منطقه ای مقصر دانست. متن کامل صحبت ها و تحلیل های احمد میدری را در ادامه بخوانید.

  • ریشه ناآرامی ها

اینکه اجرای سیاستی مثل آزادسازی قیمت بنزین، در ایران به بروز ناآرامی ها و آشوب منجر می گردد، از یک سو به ضعف سیستم اداری و اجرایی کشور و از سوی دیگر به پیچیدگی های سیاست و بخشی هم به توطئه هایی بازمی گردد که در منطقه علیه ایران شکل می گیرد. اگر ناآرامی های دو سه سال اخیر را بررسی کنیم می بینیم که شورش های سال 96بعد از یک آزادسازی در سیستم بانکی رخ داد و از مشهد شروع شد، ناآرامی های امسال هم بعد از آزادسازی قیمت بنزین رخ داد. البته این سیاست با نظر مثبت 80درصد کارشناسان اقتصاد انجام شد. وقتی موضوع آزادسازی قیمت بنزین مطرح شد، تمام دستگاه های اجرایی برای چندین هفته در مجلس جمع شدند و در مورد آن صحبت کردند و نظرات آنها هم در کتابی که هیأت رئیسه مجلس منتشر کرده موجود است. نظر تمام دستگاه های اجرایی در جلسات این بود که ایرانیان براساس قیمت های بین المللی سالانه به میزان 99میلیارد دلار انرژی مصرف می کنند؛ یعنی هر ایرانی در روز 3.5دلار انرژی مصرف می کند، به عبارت دیگر روزی 50هزار تومان و ماهی 1.5میلیون تومان ارزش انرژی مصرفی هر ایرانی است که به عنوان یارانه پنهان توزیع می گردد. در این شرایط یکی از ایده هایی که مطرح شد این بود که این پول را به خود مردم بدهیم تا برای نحوه مصرف آن تصمیم بگیرند.

  • چرا یارانه بگیران دسته بندی شدند؟

پس ازاینکه پیشنهاد تغییر قیمت انرژی مطرح شد، استدلال ما این بود که بخش اعظم یارانه انرژی را ثروتمندان استفاده می کنند و دهک فقیر فقط 4درصد از این یارانه را مصرف می کند اما مسئله این است که سهم انرژی در هزینه زندگی دهک فقیر 9درصد و در دهک ثروتمند 3.6درصد است؛ یعنی فقرا 2.5برابر ثروتمندان از تغییر قیمت انرژی تأثیر می پذیرند بنابراین هر شوکی در نرخ انرژی ایجاد گردد به فقرا فشار بیشتری می آورد. در ادامه این سؤال مطرح شد که چقدر باید به عنوان یارانه بپردازیم تا سطح رفاه فقرا تأمین گردد و اعتراض نکنند. درنهایت دولت بیان نمود می توانیم به 60میلیون نفر پول بدهیم. حقیقت این بود که با افزایش قیمت بنزین، اگر بخشی از یارانه بگیران نیز حذف شوند، کار سخت می گردد اما دولت گفت اگر به همه یارانه بدهیم مبلغ به قدری کم می گردد که برای فقرا اثری ندارد و ناگزیر باید 24میلیون نفر از جمعیت کشور را از فهرست دریافت این یارانه حذف کنید. از اول هم معین بود که حذف این تعداد یعنی رتبه بندی کردن جامعه. از سوی دیگر جامعه ما جامعه ثروتمندی نیست و همین مسئله انتخاب این 24میلیون نفر را سخت تر می کند، زیرا واقعیت این است که 24میلیون نفر حذف شده اغلب جزو طبقه متوسط ایران هستند.

  • معیار رتبه بندی جامعه چه بود؟

مرکز آمار ایران 3 هفته پیش، سطح درآمدی دهک های اول تا دهم را بیان نمود. باید اعتراف کنم در ابتدای امر شخصاً نمی توانستم باور کنم که این آمارها درست باشد اما تست هایی که در شناسایی مشمولان یارانه بنزین انجام شد، صحت این آمارها را تأیید کرد. براساس آمارها در انتها سال 1397اگر کسی 4میلیون تومان درآمد داشته باشد و حتی مستأجر هم باشد جزو 30درصد ثروتمند جامعه ایران قرار می گیرد. آمارهای بانک مرکزی هم که تخمین بالاتری دارد می گوید درآمد 5.5میلیون تومان به بالا جزو 30درصد بالای جامعه ایرانی است. حقیقتاً باور اینکه کسی با این پول بتواند جزو 30درصد بالای جامعه باشد غیرقابل قبول است و این سؤال مطرح می گردد که پس جامعه ثروتمند کجاست؟ ما بدون اطلاعات بانکی نمی توانستیم ثروتمندان را معین کنیم برای همین چند شاخص مثل خودرو و مسکن را انتخاب کردیم که آمارهای آن از 50پایگاه اطلاعاتی در کشور جمع آوری شد. البته احتمال بروز خطا را هم لحاظ کردیم و بر همین اساس از معترضان خواستیم اجازه جمع آوری اطلاعات بانکی را بدهند تا حذف این 24میلیون نفر با دقت بالاتری انجام گردد.

مثلاً در موضوع شناسایی مشمولان یارانه بنزین معین شد که از میان 23میلیون خانواده ای که یارانه می گیرند 11میلیون و 900هزار خانوار، هیچ خودرویی به نامشان نیست. این آمار دقیقی است زیرا به واسطه اینکه پلاک و سند خودروها بالاجبار تعویض می گردد اطلاعات آن کاملاً به روز و درست است. از سوی دیگر فقط 900هزار خانوار خودروهای بالای 200میلیون تومان دارند. این خانوارها همانهایی هستند که خانه های بالای 2میلیارد تومان دارند و مسافرت خارجی می فرایند. در این شرایط اگر دولت بخواهد به واسطه اینکه منابع بیشتری برای توزیع یارانه ندارد، 24میلیون نفر از جامعه را حذف کند حتماً کارمندهای دولت هم حذف می شوند و این یعنی دولت روبه روی طبقه متوسط قرار می گیرد.

  • اشتباه کار کجا بود؟

در این مورد، یک بحث این است که چقدر این سیاست اشتباه بوده و بحث دیگر اینکه چقدر اشتباه اجرا شده است. به نظر من مشکل این بوده که گفت وگو در مورد این سیاست ها کم صورت گرفته است ضمن اینکه سیستم بوروکراسی در ایران به دلایل عدیده ای به شدت ضعیف شده و برای همین هر سیاستی را خراب می کند.

  • دولت حساب های بانکی را بررسی می کند؟

در جریان بررسی حذف یارانه 24میلیون نفر خواستار دسترسی به اطلاعات بانکی شدیم اما به معنای آن نیست که می خواهیم اطلاعات بانکی را شخم بزنیم. در حقیقت وقتی فرد اجازه بدهد، اطلاعات او از سیستم بانک مرکزی گرفته می گردد اما هیچ کارمندی قادر به دیدن آن نیست و کامپیوتر مسئول پردازش تراکنش ها، واریز، برداشت، سود و... خواهد بود. در حقیقت معاونت رفاه وزارتخانه 5کارمند دارد و اطلاعات را تک تک بررسی نمی کنند و مثل سیستم مالیاتی ممیز ندارند که روی تک تک اظهارنامه ها نظر بدهد. در این فرایند برای کسانی مثل اقشار و بیماران خاص هم قاعده دیگری می گذاریم و استثناهایی مثل کارپردازان (که پول شرکت یا اداره را خرج می کنند) هم بعد از اعتراض بررسی می گردد. پس موجی که اخیراً ایجاد شده و می گویند دولت می خواهد حساب ها را شخم بزند اصلاً درست نیست. هرچند دولت ها در کشورهای با درآمد کمتر از ایران هم بدون اجازه افراد، اطلاعات بانکی را رصد می کنند و اصلاً نمی گردد دولتی بدون اینکه اطلاعات مردم را جمع آوری کند، سیستم حمایتی و بانکی و قضایی و امنیتی داشته باشد.

  • چرا این همه از یارانه جا ماندند؟

آمارهای وزارت رفاه نشان می دهد به طور میانگین 82درصد مردم خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان بسته معیشتی گرفته اند اما در استان تهران این عدد به 57درصد رسیده و برای شهر تهران احتمالاً کمتر از 40درصد است. برای همین در تهران اغلب مردم می گویند ما یارانه نگرفتیم درحالی که ازنظر خودشان شرایطشان مشمول دریافت یارانه بوده است اما این واقعیت تلخ اقتصاد ایران است که پولدارها در نهایت 5درصد جمعیت کشور هستند و حذف شدگان یارانه بنزین جزو 20درصد بالای جامعه ایران قرار می گیرند. البته با مشاهده روزمره ما در تهران و کلانشهرها به نظر می رسد وضع جامعه بهتر از این آمارها باشد اما متأسفانه وضع جامعه ازآنچه ما فکر می کنیم، بدتر است. حالا تصورش را بکنید در این سطح از فقر، دولت باید تصمیم سختی بگیرد و روبه روی 24میلیون نفر از طبقه متوسط جامعه که در جریان حذف یارانه ها ناراضی می شوند قرار بگیرد. در این میان بی اعتمادی به دولت هم بدتر از هر آتشی است که به جان مملکت افتاده؛ به من گفتند دولت به 6میلیون نفر یارانه داده و می گوید به 60میلیون نفر. در این مورد خاص گفتیم همه رسانه ها را به همراه دو متخصص

آی. تی و یک نفر از وزارت ارتباطات بیاورید تا به صورت رندوم با صاحبان کد ملی کسانی که یارانه گرفته اند تماس بگیرند و صحت ماجرا ثابت گردد.

  • راه نجات چیست؟

در این شرایط یا باید کمک کرد که این کار انجام گردد یا اینکه دولت به همه یارانه بپردازد. البته اگر قرار باشد به همه پول داده گردد دولت بالاجبار با استقراض مخفی از سیستم بانکی این کار را انجام می دهد به این صورت که مثلا بدهی به پیمانکاران را افزایش می دهد و پیمانکاران با بانک ها تهاتر می کنند و بانک ها هم دست آخر با بانک مرکزی حساب وکتاب می کنند و یک تورم دیگر به اقتصاد ایران اضافه می گردد. اگر این دو راهکار را بررسی کنیم متوجه می شویم اینکه دولت می گوید به جای 84میلیون به 60میلیون یارانه پرداخت کنیم یک سیاست اصولی است؛ اما اجرای این سیاست اصولی چالش هایی دارد که باید راهکار آن نیز پیدا گردد.

  • اثرپمپاژ اخبار منفی

بسکمک از ما از شرایط موجود ناراضی هستیم اما باید به این پدیده هم توجه کنیم که پمپاژ اخبار منفی و شکست ها چیزی جز ضعیف کردن دولت به همراه ندارد درحالی که ضعیف شدن دولت به نفع هیچ کس نیست. ما در طول تاریخ معاصر یکجا دولت ضعیف را در دوره انقلاب مشروطه تا روی کار آمدن رضاشاه تجربه کردیم که مردم مجبور به خوردن علف شده بودند زیرا وقتی سیستم اداری ضعیف باشد نمی تواند کار روزانه اش را انجام دهد و وارد مهلکه می گردد. در سال 96که ناآرامی ها شروع شد، من گفتم پمپاژ یاس نکنید بلکه به انتشار و واکاوی سوژه ها و مسائلی بپردازید که اگر هم منفی باشد بتواند به تغییر منجر گردد و اراده در فضای عمومی به وجود بیاورد که دولت و بوروکراسی را به سمت اصلاح این موارد بکشاند. مثلا این سؤال که چرا پروژه های عمرانی دولتی سریع اجرا نمی گردد؟ یا چرا اینقدر پول صرف حوزه های درمان و آموزش و اداره کشور می گردد و وضع درست نمی گردد؟

  • امیدی به بهبود وضع دولت وجود دارد؟

دولت مدرن بر سه پایه ارتش قوی، قوه قضاییه مستقل و سیستم مالیاتی دقیق بنا شده؛ اما دولت ایران از سیستم دقیق مالیاتی بی بهره است و برای همین مجبور است بنزین را گران کند تا به مردم کمک معیشتی بدهد. راه درست شدن سیستم مالیاتی این است که به شیوه کشورهای پیشرفته و حتی توسعه نیافته شیوه دریافت مالیات را تغییر اساسی بدهیم. این یک حقیقت است که کشورهای دیگر 60درصد مالیات را از خانواده ها می گیرند و 20درصد از بنگاه ها؛ اما در ایران سیستم مالیاتی و تأمین اجتماعی بنگاه ها را هدف گرفته اند و به قدری در آنها مداخله می کند که کار تولیدی در این کشور به انتها نمی رسد. دلیل هم معین است؛ چون ما نمی توانیم مثل 30سال قبل کشورهای دیگر، از خانواده ها اظهارنامه مالیاتی بگیریم و آن را از اصناف و شرکت ها می گیریم. ما می گوییم سیستم مالیاتی و تأمین اجتماعی از بنگاه به خانواده شیفت کند تا خانواده براساس مصرفی که دارد مالیات بدهد و دلال ها که درآمد هنگفت دارند از تور مالیاتی فرار نکنند؛ در این صورت خانواده ای که الآن جزو ثروتمندترین هاست، باید مالیات های بسیار سنگین بدهد.

منبع: همشهری آنلاین

به "ریشه های سهمیه بندی و ناآرامی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ریشه های سهمیه بندی و ناآرامی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید